Historische Vereniging Voorburg

Bestuur

Het bestuur van de Historische Vereniging Voorburg bestaat uit  

dr. Renier (R.M.W.) van Gelooven (voorzitter), ir. Marcel (M.T.A.M.) van der Lans (secretaris), ir. Frits (F.G.W.) Steinhorst (penningmeester) en de leden dr. Evert (W.J.E.) de Graaf, mevrouw Nelleke (P.J.) Kok, mevrouw drs. Alexandra (A.E.) Oostdijk en de heer A(rjen) van Aalst.

Bekijk ook het overzicht eerdere besturen