Historische Vereniging Voorburg

 

De Historische Vereniging Voorburg is trots onderdeel vanELV logo logo rgb 001

Behoedzaam bestuur

Behoedzaam bestuur is de eerste uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke geschiedenis van een provincie. Van de drie bestuurslagen – rijk, provincie en gemeente – is de provincie de minst bekende en daarbij ligt deze bestuurslaag tegenwoordig nogal eens onder vuur. Dit boek wil laten zien wat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland (de dichtst bevolkte en economisch krachtigste provincie van ons land) van 1814 tot concreet heeft gedaan.

Meer informatie

 

Ambtenaren van Provinciale Waterstaat verrichten omstreeks 1930 metingen op het jaagpad langs de Oude Rijn  (ter hoogte van Koudekerk).