Historische Vereniging Voorburg

 

De Historische Vereniging Voorburg is trots onderdeel vanELV logo logo rgb 001

Algemene ledenvergadering 2020 digitaal

De Algemene ledenvergadering 2020 zal dit jaar digitaal plaatsvinden.

Geachte leden van de Historische vereniging,

Onze wereld maakt vreemde tijden mee, dat is niet voor de eerste keer. Zie bijvoorbeeld ons artikel over de Spaanse Griep in de rubriek het Nieuws van Gisteren. Die griep had de samenleving een paar jaar in haar greep gehad. Nu zitten we in een zelfde situatie. Toen bestond de HVV nog niet. Nu wel. We zijn trots op onze vereniging. Het runnen van een vereniging brengt ook verplichtingen met zich mee. Een van die verplichtingen is om het gevoerde beleid te laten beoordelen door de Algemene Ledenvergadering. Ook de plannen en begroting voor het komend jaar dienen door de ALV te worden goedgekeurd. Bij de HVV is het traditie om de ALV te combineren  met een interessante lezing, voorstelling of vergelijkbaar evenement. Dat kan nu allemaal niet. Door de Coronagriep en de daarop volgende maatregelen van onze regering is een samenkomst zoals we die gewend zijn bij de ALV niet aan de orde. In de passende noodverordening wordt aangegeven dat verenigingen hun ALV ook elektronisch kunnen afhandelen. En dat is wat we bij deze doen.

Documenten

Hieronder vindt u alle relevante documenten

Het gaat om:

Verslag van de vorige vergadering:

Verslag van de 48e algemene ledenvergadering

Jaarverslag van onze vereniging:

Jaarverslag 2019

Financieel verslag en begroting voor 2021:

Jaarverslag 2019 financieel

Verslag van de kascommissie.

Verklaring kascommissie Sas en Spannenburg

Verklaring kascommisie Oostdijk

Het bestuur vraagt of u in kunt stemmen met deze verslagen, als u vragen of opmerkingen heeft kunt u die aan ons melden (zie einde van dit bericht).

Verder is aan de orde  de bestuurswisseling. De heer Frits Steinhorst (sinds 24 november 2004) zal aftreden als penningmeester, mevrouw Nelleke Kok (sinds 2008) treedt af als algemeen bestuurslid. Beiden hebben vele jaren  op meer dan uitstekende wijze de vereniging gesteund. Het was altijd een genoegen om met hen in het bestuur en werkgroepen samen te werken. 

Nelleke heeft zich in de 12 jaar als besuurslid met vele projecten beziggehouden. De voornaamste daarvan was de Werkgroep Voorburgs Verteld Verleden, waar zij als voorzitter en stimulerende kracht met de werkgroep maar liefst twee boeken wist te produceren ("75 jaar middenstand in Voorburg-Noord" en "70 jaar vrede en vrijheid"), voor welke boeken in brede kring waardering bestaat.

Frits heeft 16 jaar lang het bestuur versterkt. De penningmeester is, zoals u zal begrijpen, van wezenlijk belang voor het reilen en zeilen en het instandhouden van de vereniging. Hij heeft dat met kundigheid en veel inzet verwezenlijkt.

Het bestuur zal later dit jaar op een passende manier afscheid van hen nemen.

Als opvolger van de penningmeester stellen wij voor de heer Eugene Verkade. Zijn korte introductie treft u hierbij aan.

Korte introductie Eugene Verkade

Ik ben geboren en opgegroeid op het zand in Den Haag en kwam zo al regelmatig in of door Voorburg, al was het alleen al om de stad uit te komen over de lange Laan van Nieuw Oosteinde, het Wilhelminaplein en de Starliftfabriekshal aan de Vliet. Er was toen nog geen Utrechtse baan. Ik herinner me van dat Voorburg ook de fietstochten vanuit Den Haag over het drukke Koningin Julianaplein naar het schoolzwemmen in het oude overdekte Vliegermolen zwembad.

Sinds mijn studies wiskunde en economie werk ik na al weer ruim 35 jaar met veel plezier voor de rijksoverheid in Den Haag. In 2005 ben ik verhuisd en woon ik naar alle tevredenheid in Voorburg-West. Ik kwam daarna vrij snel in aanraking met de Stichting Hoekenburg (helaas gestopt) en later de Historische Vereniging Voorburg. Van beide lees ik de publicaties met veel plezier.

Toen Frits Steinhorst aangaf na vele jaren trouwe dienst een stapje terug te willen doen als penningmeester, heb ik mijn diensten aangeboden. Frits heeft me inmiddels laten zien hoe nauwgezet hij daarbij al die jaren te werk is gegaan. Ik hoop zijn werk op een zelfde zorgvuldige manier de komende  jaren voor u te kunnen voort zetten.

Onderstaande foto toont het voltallige bestuur tijdens de laatste bijeenkomst voor de lock down. Eugene is de eerste van links.

Het voltallige bestuur inclusief Eugene

5. Wij vragen u om in te stemmen met de benoeming

6. Verder roepen we u op om u aan te melden als lid van de kascommissie. De heer P. Sas stopt als lid van de kascommissie. We bedanken hem oor zijn constructieve bijdrage aan de financiële verslaglegging.

7. Plannen

Hieronder staan de plannen voor de komende periode

  1. een dunne uitgave van Historisch Voorburg: diverse artikelen
  2. voorjaar 2021 een uitgave n.a.v. het 400 jarig jubileum samen met Stichting Molen de Vlieger, met veel nieuwe gegevens

Stolpersteine zullen aandacht krijgen op de website. Stolpersteine, struikelstenen in het Nederlands, zijn kleine messing plaatjes die in het trottoir geplaatst worden voor huizen waar Joodse medeburgers woonden die in de oorlog zijn weggevoerd en vermoord door de Duitsers. Uit Voorburg zijn 234 Joodse medeburgers tijdens de oorlog zo omgekomen. Er is hier tot nu toe éęn steen geplaatst. In  november aanstaande worden er op 7 plaatsen 20 Stolpersteine  geplaatst. Binnenkort volgt hierover nadere informatie.

Zoals gewoonlijk zijn er vier bijeenkomsten met onze leden voorzien in de vorm van ledenvergaderingen, c.q. lezingen.

Verder zal de vereniging deelnemen aan het Erfgoedpodium-overleg, het Cultureel Zomerfestival en de Open Monumentendag.  

Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. de Coronapandemie.

U heeft als lid van de vereniging het recht om vragen te stellen of voorstellen te doen. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam en het onderwerp ALV 2020. Alle vragen en opmerkingen worden verzameld en vanaf 1 september gepubliceerd op de website. De sluitingstermijn voor de vragen is 1 oktober.

Het bestuur zal uiterlijk 4 oktober haar definitieve antwoord op de vragen en voorstellen formuleren en op de website publiceren.