Historische Vereniging Voorburg

 

De Historische Vereniging Voorburg is trots onderdeel vanELV logo logo rgb 001

Algemene Ledenvergadering 22 mei 2012

Op 22 mei 2012 werd alweer de 34e ALV van onze vereniging gehouden. Besproken zijn het verslag van de 32e vergadering (de 33e had geen verslag), het jaarverslag 2011 en de financiele stukken. De documenten staan hier

De leden stemden voor de herverkiezing van de bestuursleden Nelleke Kok en Frits Steinhorst. Ook stemden ze in met een gewijzigd roulatieschema en met een contributieverhoging tot € 25. De teksten in het huishoudelijk regelement zullen worden aangepast.

De vergadering is goed bezocht. Dat was zeker ook vanwege de boeiende lezing van Kees van der Leer over de Laan van Heldenburg. Na afloop van de vergadering konden de aanwezige leden het nieuwe boek in ontvangst nemen. Andere leden krijgen het boek binnenkort thuisbezorgd. Onder het genot van een drankje werd de avond afgesloten.