Historische Vereniging Voorburg

 

De Historische Vereniging Voorburg is trots onderdeel vanELV logo logo rgb 001

Monument voor Vrede en Vrijheid in Sytwende Park wordt aangepast


De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat het 'Monument voor Vrede en Vrijheid' in het Sytwende Park in Leidschendam verbeteren. Er staan vier namen ten onrechte op, deze worden nog voor de herdenking op 4 mei verwijderd. Het monument in het park bestaat uit een driehoekige zwarte gedenkzuil van Chinees graniet. Een zijde van de zuil is verruwd, de overige twee kanten zijn glad gepolijst. De verruwde zijde bevat de woorden ‘Vrede en Vrijheid’. Op de gepolijste vlakken staan de namen van meer dan 400 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog . Het gedenkteken is 10 jaar geleden geplaatst met als doel tot één gezamenlijke Nationale Herdenking voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg te komen.

Historische Vereniging


De aanleiding voor de aanpassingen is het grondig onderzoek verricht door de Historische Vereniging Voorburg (HVV). Dit resulteerde uiteindelijk in het in 2015 verschenen boek ‘70 Jaar Vrede en Vrijheid’. Hierin hebben de slachtoffers een gezicht gekregen door beschrijvingen van deze personen en verhalen van nabestaanden. Bij het onderzoek voor het boek ontdekte de HVV dat er namen van slachtoffers op het monument ontbraken, een aantal jaartallen verkeerd is vermeld en enkele namen onjuist zijn gespeld. Ook kwam naar voren dat er vier namen op staan van personen die in de oorlog ‘fout’ waren.


Aanpassingen


De gemeente laat deze vier namen verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Het gaat om de namen van J.H.P. van As, P.L. van Iren en J. Grondel. Volgens onderzoek van de Historische Verenging en ook bevestigd door het NIOD waren deze mensen in dienst bij de Duitse strijdkrachten. Daarnaast wordt de naam verwijderd van G. Olsthoorn. Hij was zwarthandelaar en is overleden na een gevecht met de ondergrondse. De gemeente en de HVV hebben geen nabestaanden kunnen traceren.


Herdenking


Burgemeester Tigelaar: ”Met het gedenkteken eren we de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden. Daarom is het noodzakelijk dat de namen die er op staan correct zijn en de namen die er niet op thuis horen verwijderd worden. Ik heb enorme waardering voor de Historische Vereniging die jarenlang grondig onderzoek heeft gedaan. Ere wie ere toekomt.” De HVV is content dat de eerste aanpassingen voor 4 mei worden verricht. Zo kan alle aandacht uitgaan naar
herdenken, bezinnen en herinneren. Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom bij de Herdenking op 4 mei in het Sytwende Park.