Historische Vereniging Voorburg

Slagerij gesloten

Vroeger was alles beter, hoe vaak hoor je dat niet. In dit artikel echter staat een praktijk, waarvan ik denk dat de meeste mensen blij zijn dat deze in die vorm niet meer bestaat.

Waarschijnlijk ontstaan in de tijd van de gildes, waren in de detailhandel vaak afspraken gemaakt om oneerlijke vormen van concurrentie zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarbij kwam een houding van de rijksoverheid dat dergelijke onderlinge afspraken natuurlijk niet mochten, maar wel getolereerd werden. Die afspraken betroffen marktafspraken, prijsafspraken maar ook richtlijnen omtrent winkeltijden en vakanties. O wee als je als producent of winkelier hiervan afweek. Je werd direct bestraft doordat je niet meer beleverd werd of kon rekenen op onderlinge hulp.

Hier is een mooi voorbeeld van zo’n afspraak. Vakantie slagers augustus 1946

De vakgroep Slagerij, afdeling ’s Gravenhage, had besloten dat alle slagers in Den Haag, Loosduinen, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam, in een bepaalde week allemaal dicht zouden zijn. Of de klanten dat nu leuk vonden of niet, of sommige slagers best door hadden willen werken of hun vakantie liever in een andere week zagen gepland, jammer, maar zo hadden ze dat afgesproken. Het was wel aardig dat men het publiek attendeerde op het gevolg, namelijk dat men het hele rantsoen vlees in de week tot 10 augustus moest opnemen, en dat het geachte publiek in de week daarop gebruik kon maken van vlees in blik. Dat koelkasten nog een uiterst schaars goed waren, zal de slagers een worst zijn geweest…..