Historische Vereniging Voorburg

Voorburg in juli 1945 – het maatschappelijk en culturele leven weer opgestart

In deze maand kwam ook het maatschappelijke en culturele leven kwam weer op gang. Zo hield M. van der Goes Naters op 3 juli in ‘Ons Gebouw’ Kerkstraat 35 een lezing voor de SDAP over het thema Herstel en vernieuwing[1]. Vanaf september 1945 was hij plaatsvervangend fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Op 5 juli kwam de Nederlandse Volksbeweging in het Forum Theater bijeen, met als spreker onder andere Mr. G.E. van Walsum, de latere burgemeester van Rotterdam[2].

In datzelfde Forum Theater was er ook weer amusement. Op 10 juli traden Marianne en Jan Apon opnieuw op met het stuk De Grote Geus[3]. De muziek was van Henri Zagwijn, en werd gespeeld door F. Boshof.

 

Dit stuk werd als opening van het toneelleven in bevrijd Nederland in verschillende schouwburgen opgevoerd. De tijd van de Kultuurkamer was voorbij. De grote Geus gaat over onderdrukking en opstand in de 16e eeuw, een voor de hand liggend thema direct na de oorlog. Jan Apon (1907-1993) was voor de oorlog al acteur. Na de oorlog trad hij ook op in tal van films en TV series (Het wonderlijke leven van Willem Parel, Swiebertje, Oebele)[1]. Van Marianne Apon is niets terug te vinden, behalve op onderstaand affiche, van Nic Blans[2]. Waarvoor dit specifieke affiche gebruikt is, kon ik niet terugvinden.

 

[1] Informatie uit Wikipedia

[2] Informatie uit Wikipedia

[1] Uit Het Vrije Volk, 3 juli 1945, blz. 2

[2] Uit Het Vrije Volk, 5 juli 1945, blz. 2

 

 

[3] Uit Het Binnenhof, 6 juli 1945, blz. 2