Historische Vereniging Voorburg

Voorburgs Verteld Verleden

 

De Historische Vereniging Voorburg is in 2010 gestart met een werkgroep die verhalen uit de recente geschiedenis verzamelt en bewaart. Daartoe worden mensen geïnterviewd die deze geschiedenis hebben (mee)gemaakt; dat levert interessante, persoonlijk getinte historie op.

De werkgroep bestond uit Nelleke Kok (voorzitter), Gerard Langerak (redactielid Historische Vereniging), Marcel van der Lans (secretaris), Jos Engels, Herman Flaton, Meindert Marijs, Wil Pel, Catrijn Steinhorst en Peter Vernooij. Deskundige, adviserende toehoorder (tot eind 2012) was Gerard Duijvestein. 

Onderwerpen waarover is gepubliceerd zijn: De verloren middenstand in Voorburg Noord, en 70 Vrede en Vrijheid.

 

 

 

Monument eindelijk aangepast

mini monumentVijf jaar na de presentatie van ons boek '70 Jaar Vrede en Vrijheid' is het Monument voor Vrede en Vrijheid nu eindelijk aangepast. We zijn er blij mee.
Leidraad voor de aanpassing was de notitie die door het bestuur van de HVV in 2015 naar de gemeente is gestuurd met aanvullende bevindingen van het onderzoek naar de namen voor het boek.
Nadat de nieuwe burgemeester Tigelaar er kort na zijn aantreden in 2016 indringend op is gewezen dat het Monument  niet alleen tal van omissies en onjuistheden, maar ook de namen van NSB-ers bevatte, heeft hij de aanzet gegeven tot het daadwerkelijk aanpakken van het aanpassingsproject. Er is - nadat in april 2017 de namen van de 'foute' personen waren verwijderd - een werkgroep gevormd, die in het begin van dit jaar het College van B & W heeft geadviseerd over de aanpassing. Het resultaat is nu zichtbaar op het vernieuwde monument.

 

Het aanbrengen van de noodzakelijke aanpassingen was niet mogelijk op het bestaande monument. Daarom is er voor gekozen om voorzetplaten aan te brengen, waarin alle namen opnieuw zijn ingegraveerd/gezandstraald. De voorzetplaten zijn van hetzelfde materiaal en hebben dezelfde afmeting als het oorspronkelijke zwarte Chinese graniet. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om gezinnen letterlijk bij elkaar te zetten en figuurlijk bij elkaar te brengen. Met name door getrouwde vrouwen weer te geven met hun dubbele naam.

Oorspronkelijk bevatte het monument 436 namen (inclusief niet uit Voorburg of Leidschendam afkomstige Ypenburg-slachtoffers en Nederlands-Indië-gangers 1946-1949). In 2014 zijn er 18 namen aan toegevoegd, en in 2017 zijn er 4 namen verwijderd. In 2020 zijn er netto 15 namen aan toegevoegd, zodat het monument nu 465 namen telt. Verder zijn 3 personen in een andere rubriek geplaatst. In 17 gevallen zijn geboortejaren aangepast.

Naast de namen op het monument is ook de tekst op de ronde granieten bank rond de rode beuk gecorrigeerd. De correcte tekst, uit een toespraak van koningin Juliana op 5 mei 1970, luidt: "Zonder verdraagzaamheid kunnen de begrippen vrijheid en vrede niet samen bestaan".  De tekst op het bankje bevatte vanaf 2007 ten onrechte ook het woord 'veiligheid'.  Dit is nu professioneel weggemasseerd.

De gemeentelijke dodenherdenking op 4 mei 2020 zal niet plaatsvinden bij het Monument. Maar eenieder kan op elk gewenst moment door het Park wandelen en langs de Stiltetuin met zijn vernieuwde monument, bank en beuk lopen.