Historische Vereniging Voorburg

Voorburgs Verteld Verleden

 

De Historische Vereniging Voorburg is in 2010 gestart met een werkgroep die verhalen uit de recente geschiedenis verzamelt en bewaart. Daartoe worden mensen ge├»nterviewd die deze geschiedenis hebben (mee)gemaakt; dat levert interessante, persoonlijk getinte historie op.

De werkgroep bestond uit Nelleke Kok (voorzitter), Gerard Langerak (redactielid Historische Vereniging), Marcel van der Lans (secretaris), Jos Engels, Herman Flaton, Meindert Marijs, Wil Pel, Catrijn Steinhorst en Peter Vernooij. Deskundige, adviserende toehoorder (tot eind 2012) was Gerard Duijvestein. 

Onderwerpen waarover is gepubliceerd zijn: De verloren middenstand in Voorburg Noord, en 70 Vrede en Vrijheid.

 

 

 

Aanvullingen bij 70 jaar Vrede en Vrijheid

Onderzoek is nooit af. Lees hier de meest recente aanvullingen en verbeteringen.

Alfred Goldsteen, Hofwijckstraat 46 / Rhijnvis Feithstraat 1 (blz. 54 -56) 

De heer George H. Goldsteen, zoon van Alfred Goldsteen, stelt er prijs op dat zijn naam wordt vermeld als houder van het copyright van de foto's op de bladzijden 54 t/m 56 van het boek.

Een door hemzelf opgestelde (Engelse) tekst over het leven en het levenseinde van zijn vader is hier te vinden.