Historische Vereniging Voorburg

Familie Wessel Redlich

Westeinde 95

 

Naam

Geb.pl.

Geb.dat.

Overl.

Overl.dat.

Lftd

Edelina Wessel-Redlich

Rotterdam

14-12-1857

Auschwitz

17-09-1943

85

Edelina Redlich was weduwe van Nathan Wessel, winkelier in meubelen en bedden. Nathan is in 1923 is overleden. Het echtpaar had zeker vier kinderen.

Edelina woonde tot het begin van de oorlog in Rijswijk, Dahliastraat 5. Zij woonde daar in bij haar oudste dochter, Sara de Beer-Wessel, echtgenote van Abraham de Beer. Sara is in november 1942 omgebracht in Auschwitz, Abraham de Beer heeft de oorlog overleefd.

Op enig moment – wellicht na, en vanwege de deportatie van haar dochter Sara - is Edelina in Voorburg ingetrokken bij haar jongere dochter Elisabeth Wessel met haar man Mozes de Beer. Zij woonden in de Den Burghstraat 30, Voorburg.  De Oorlogsgravenstichting noemt dit als het laatst bekende adres van Edelina. 

Anders dan hun moeder/schoonmoeder Edelina Wessel-Redlich hebben Elisabeth en Mozes de Beer-Wessel de oorlog ruim overleefd, zij het niet in het huis in de Den Burghstraat 30, want dit pand is eind 1942/begin 1943 door de bezetter onteigend.  Edelina zal na het gedwongen vertrek uit de Den Burghstraat een kamer hebben betrokken in het pension van de familie Weijl op het Westeinde 95. Kort hierna is zij op 19 februari 1943 naar Westerbork gebracht, drie maanden na haar dochter Sara. De registratiekaart in Westerbork geeft als laatste adres aan:

 

Westeinde 95.


De registratiekaart vermeldt ook dat Edelina voorkomt op een lijst met familieleden van personen die vanwege het feit dat ze een ‘verdienstelijk Joods Nederlander’ zijn, vrijgesteld zouden moeten worden van deportatie (lijst-Frederiks en lijst-van Dam). Wellicht is dit de reden dat zij ruim een half jaar in barak 73 in Westerbork heeft kunnen verblijven, voordat zij op 14 september 1943 naar Auschwitz is gestuurd, waar zij direct na aankomst is vergast. Zij is 85 geworden.

   Edelina Redlich

Bron: NRK Oorlogsarchief Collectie Persoonsbewijzen