Historische Vereniging Voorburg

ANBI

De Historische Vereniging Voorburg is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moeten wij voor de ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Hoewel de gegevens verspreid over onze site al gepubliceerd zijn, worden ze hier overzichtelijk bij elkaar gezet.

 

Naam: Historische Vereniging Voorburg

RSIN: 802368311

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Beleidsplan, hiervoor verwijzen we naar het verslag van onze algemene ledenvergadering

Beloningsbeleid, HVV werkt alleen met vrijwilligers of verleent opdracht aan professionals (zoals bijvoorbeeld een drukkerij).

De doelstelling: Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.

Verslag van activiteiten en financiële verantwoording: hiervoor verwijzen we naar onze jaarverslagen