Historische Vereniging Voorburg

De Vlieger 400 jaar

jubileummolen1 

Zaterdag 8 mei vierde Molen de Vlieger het 400 jarig jubileum van De Vlieger. Het was een bescheiden evenement. Tijdens de bijeenkomst werd het nieuwe boek over de molen, dat samen met de Historische Vereniging Voorburg is gemaakt, gepresenteerd. Het mooie boek werd coronaproof uitgereikt aan Burgemeester Klaas Tigelaar, Wethouder mevrouw Astrid van Eekelen en de molenaar Bram Zonderop.

jubileummolen

Hou de lokale media in de gaten.

Leden van de HVV ontvangen het boek , zoals gebruikelijk gratis. We hopen op open monumentendag begin september het feest groter aan te kunnen pakken.

jubileummolen2

Auteurs en de redactie van Historisch Voorburg hebben weer een mooie prestatie geleverd.

 

Nieuw nieuws uit de krant van gisteren

De oogst aan relevante en op afstand beschikbare artikelen droogt vanwege de Corona-pandemie steeds verder op. Daarom dit keer heel andere bijdragen, namelijk over het enige vliegveld dat op Voorburgs grondgebied gelegen heeft en vertraging in het OV 100 jaar geleden.

De link naar de berichten van 100 en 75 jaar geleden

Jos Engels Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ons gewaardeerd lid Jos Engels heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. We feliciteren hem hiermee.

Voor de HVV heeft Jos onder andere een grote bijdrage geleverd aan het boek ’70 jaar vrede en vrijheid’. Ook voor het plaatsen van de Stolpersteine heeft Jos zich ingezet. Bekijk het bijbehorende bericht hier.

De Historische Vereniging Voorburg is een grote vereniging. Binnen onze vereniging zijn veel mensen actief. Door samen te werken met onze erfgoedpartners, brengen we de geschiedenis van onze gemeente op een boeiende en afwisselende manier onder de aandacht. Dat vergt veel onderzoek.

Een van onze werkgroepen is de werkgroep Verteld Verleden. Opzet van de werkgroep was om door middel van interviews de recente geschiedenis in kaart te brengen. Het eerste project van de werkgroep betrof de middenstand in Voorburg Noord. Direct daarna werd het onderwerp 70 jaar Vrede en Vrijheid ter hand genomen.

Jos Engels is de drijvende kracht bij dit project geworden. Hij heeft er mede op aangedrongen om de studie niet te beperken tot de mondelinge overlevering (Verteld Verleden) maar om ook in de archieven te duiken. Hij was ook een van de mensen die  hebben duidelijk gemaakt dat het van groot belang was om compleet te zijn. Zijn niet aflatende inzet, accuratesse en bereidheid om steeds opnieuw nader onderzoek te doen hebben van het project 70 jaar Vrede en Vrijheid een succes gemaakt. Zijn sterke betrokkenheid en accuratesse, maar ook zijn voortdurend aandringen hebben er na de publicatie van het boek ook toe bijgedragen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg het monument in het Sijtwende Park heeft kunnen aanpassen, zodat de personen op het monument recht kon worden gedaan.

Jos is een zeer actieve vrijwilliger die veel betekent voor cultuur en erfgoed van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Vele jaren was hij verkeersregelaar bij de Molenloop en vrijwilliger bij Atletiekvereniging Sparta Voorburg. Al bijna twintig jaar onderzoekt hij de geschiedenis en namen van Joodse inwoners uit de gemeente die in WOII zijn vermoord, om voor hen Stolpersteine (struikelstenen) te kunnen plaatsen. Het gaat om 234 Joodse inwoners. Jos is vrijwilliger bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de Historische Vereniging Voorburg (HVV) en was lid van het gemeentelijk projectteam voor het aanpassen van het monument voor Vrede en Vrijheid. 

Voorburgse kinderschedels

Van Ruud Poortier, archivaris Protestantse Gemeente Rijswijk ontvingen wij het volgende bericht, dat we graag met u delen:

“In het archief van de Oude Kerk Rijswijk trof ik het aardige boekje aan dat wijlen C.H. Voorhoeve in 1993 schreef over de Oude Kerk Voorburg. 

Op pagina 35 suggereert hij dat de kinderschedels bij het familiegraf Caan van de Rijswijkse Caankinderen zouden zijn. Dat is niet juist. De Rijswijkse tak had een eigen grafkelder achter de (Rijswijkse) kerk en daarin zijn zes kinderen en één levenloos geboren kind van het echtpaar Caan van Neck-de Bassecour Caan bijgezet. Dit staat opgetekend in het Begraafregister dat zich in het Stadsarchief Delft bevindt. De Voorburgse kinderschedels moeten dus van anderen zijn!

Nog een aanvulling op pagina 87. Adriaan Leonard van Heteren was een rijke Haagse kunstverzamelaar, die in de zomer op buitenplaats Leeuwendaal in Rijswijk woonde. Hij wilde een orgel in Rijswijk betalen, maar was te laat: in 1786 werd een instrument uit de erfenis van Cornelia Schellinger gebouwd. Daarop besloot Van Heteren zijn geld te bestemmen voor Voorburg.

Hoe dan ook zijn onze gemeenten verbonden. Eliana Coymans (p. 15) schonk de Rijswijkse kerk een obligatie van 2200 gulden. 

Stolpersteine in Voorburg en Leidschendam

Voor 7 woonhuizen in Voorburg en Leidschendam zijn op 22 april totaal 20 Stolpersteine in de stoep geplaatst. In deze huizen woonden Joodse families die in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd zijn naar vernietigingskampen van de nazi’s. Totaal 234 Joden uit Voorburg en Leidschendam zijn in de oorlog omgekomen. Om blijvend aandacht te vragen voor deze vermoorde Joden waaronder ook veel kinderen worden Stolpersteine voor hun laatste woonhuis geplaatst. Speciaal voor dit doel is een aantal jaren geleden de Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg opgericht. In het najaar van 2021 zullen 40 stenen worden geplaatst.

Het hele persbericht leest u hier

Kijk op de PLATTEGROND waar de stolpersteine zijn geplaatst.

Stichting Erfgoed Prinses Marianne veelbelovend van start

In augustus 2020 is Stichting Erfgoed Prinses Marianne opgericht. Het doel van de Stichting is het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis omtrent het leven en het erfgoed van Prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883). In de media is hieraan verheugend veel aandacht besteed.

De eerste nieuwsbrief van de nieuwe stichting is inmiddels verschenen.

Klik hier om de hele nieuwsbrief te lezen.

Het door Marianne aan de Oude Kerk van Voorburg geschonken orgel

Transportregisters Voorburg (1602-1811) gedigitaliseerd

Sinds kort staan de transportregisters van Voorburg van de jaren 1602 tot en met 1811 uit het Oud Rechterlijk Archief, zoals opgenomen in het Haags Gemeentearchief, op de site van HoGenDa (Hollandse Genealogische Databank; www.hogenda.nl). De registers zijn gedigitaliseerd door Ruud Bosscher, een flinke klus. Het is omvangrijk (1770 pp.). Ze staan in het open deel, dus voor ieder toegankelijk. Alle akten zijn gedigitaliseerd op naam van de comparanten, het getransporteerde (b.v. huis, land of een rentebrief), de belendingen van het getransporteerde huis of land, de datum, de som die met de transactie is gemoeid, de datum en waar het in het register is te vinden. De volledige teksten van de akten zijn gedigitaliseerd en in het HGA online in te zien. 
 
Voorbeeld:
INV.nr 1, f.83v
Verkoper:  Lijsbet Pietersdr, weduwe van Govert Gerritsz, schoenmaker
Koper:       Adriaen Claesz
Betreft:     Huis
Locatie:    Herenstraat noordzijde
O:             Adriaen Adriaensz, timmerman
Z:              Heerweg
W:             Weduwe van Cornelis Cornelisz Coppen
N:              Adriaen Adriaensz, timmerman
Som:         ƒ 224,-
Scan:         2 van 4, p.88
Datum:      18-01-1605